Bredband

  Lägenheterna är anslutna till Bredbandsbolagets bredbandsnät som har kapacitet upp till 100 Mbit/sekund.

Gruppanslutningsavtal
Sturegården har ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget för Internetanslutning och telefoni (IP-telefoni).
Kostnaden för detta är 165 kr/mån för respektive lägenhet. Samtalskostnad för telefonin tillkommer enligt
prislista på Bredbandsbolagets hemsida.

Alla medlemmar (även de som inte utnyttjar tjänsten) betalar denna kostnad i samband med månadsavgiften.

Beställning
De flesta medlemmarna utnyttjar gruppanslutningsavtalet.
Den som ännu inte är kund hos Bredbandsbolaget, eller som är nyinflyttad, kan kontakta
Bredbandsbolagets kundservice för beställning.

Teknisk Support
Om du har tekniska problem, kontakta
Bredbandsbolagets kundservice.

Installation
All information som behövs för att komma igång erhålles från Bredbandsbolaget.

IP-telefoni och Larm
Om du använder Bredbandsbolagets telefoni och tänker installera inbrottslarm eller trygghetslarm finns ett antal saker att beakta. Kontakta styrelsen för mer information.

Frågor
Om du har frågor om gruppanslutningsavtalet eller föreningens datanät, kontakta Ben Kenward, Turbinv. 16, ben.kenward@gmail.com

Uttag för dator och telefon
Uttag för dator och telefon finns i alla rum.
Telefonen ansluts till det vänstra uttaget.
Datorns nätverkskort ansluts till det högra uttaget med en nätverkskabel.

Lägenhetens anslutningspunkt
Från anslutningspunkten i lägenheten är kabel dragen till uttagen i alla rum.
Du måste själv ansluta rätt kabel till nätet, d.v.s. kabeln som går till det rum där datorn står. Kablarna hittar du bakom den vita plåten som är fastsatt med fyra skruvar. På varje kabel finns en märkning som visar vilket rum den går till.

Kontakta Ben Kenward, Turbinv. 16, ben.kenward@gmail.com, om du behöver hjälp med detta.

Använder du Bredbandsbolagets telefoni måste en telefonidosa installeras. Installation av telefonidosan kan beställas från Bredbandsbolaget utan extra kostnad.
Telefonidosan har en inbyggd router som gör det möjligt att ansluta upp till 4 datauttag. Datauttagen i 4 rum kan alltså vara anslutna samtidigt.