Tillbaka
 
2006-11-14 Järla sjö nyhetsbrev - november 2006
Läs nyhetsbrevet. Se även www.jarlasjo.se .
2006-11-10 Vår ekonomi är stabil
Budget för 2007 är nu fastställd. Vi ser f. n. inte behov av att höja månadsavgiften.
Ekonomin för Järla sjö samfälighet och Ekonomiska föreningen är också stabil.
2006-11-10 Det varma kallvattnet åtgärdas nu i radhusen
Arbetet med att åtgärda det varma kallvattnet i radhusen påbörjades den 27 oktober och beräknas vara klart i mitten av mars.
2006-11-10 Besiktning av husgrunderna
En ny besiktning har gjorts efter att PEAB har åtgärdat anmärkningarna efter de arbeten som gjordes förra sommaren. Några punkter kvarstår. Målsättningen är att åtgärda dessa före vintern.
2006-11-10 Matning av fåglar
Vänligen mata inte fåglarna från balkongerna eller på marken i närheten av husen. Tyvärr förorenar fåglarna husfasaderna. Frön som faller till marken drar till sig råttor och möss.
2006-10-05 Larm och IP-telefoni
Du som har telefoni genom Bredbandsbolaget och installerar inbrottslarm eller trygghetslarm kan råka ut för komplikationer. Kontakta gärna styrelsen för mer information om detta.
2006-10-05 Järla sjö nyhetsbrev
Läs nyhetsbrevet från Bengt Lidforss.
Besök gärna
www.jarlasjo.se.
2006-10-05 Årlig besiktning
Den årliga besiktningen av föreninges mark och byggnader kommer att göras inom de närmaste veckorna.
2006-10-05 Nya styrelsemedlemmar
Riksbyggens representanter i styrelsen Elin Gyrulf och Christer Berne kommer att ersättas av Christer Nilsson (ekonomiansvarig) och Kristoffer Karlsson (förvaltare).
2006-08-22 P-bevisen behövs inte längre
Läs mer på Järla sjös hemsida.
2006-08-22 Hjälp till att hålla nere sophanteringskostnaderna
Lämna kartonger på återvinningsstationen vid torget.
Transportera själv bort stora grovsopor, eller lägg dem i containern som finns i området ett par dagar under vår och höst.
2006-08-21 Översvämning i Turbinkällaren
Dagens regn har orsakat översvämning i Turbinkällaren. Vattnet står ca 2 cm längst bort i lokalen. Kontakta områdesansvarig snarast om du har förråd där.
2006-08-10 Var med och fiska kräftor i Järlasjön!
I år ska vi fiska kräftor onsdagen den 30 augusti. Läs mer
2006-08-02 Vi byter teleoperatör den 11 augusti
Alla som fyllt i formuläret om övergång till Bredbandsbolagets telefoni kommer att byta teleoperatör till Bredbandsbolaget den 11 augusti. Läs mer
2006-06-29 Information om gruppanslutningsavtalet
Fr. o. m. den 1 augusti 2006 har Sturegården ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget för Internet och IP-telefoni. Läs mer
2006-05-08 Föreningsstämma 2006
Föreningsstämma hölls den 20 maj 2006.
Sune Gustafsson (styrelseledamot) och Anders Eskilsson (suppleant) hade avböjt omval. De ersattes av Martin Broden (ledamot), och Torsten Andersson (suppleant). Lars Ernsäter valdes till ny revisor och Eva Nordqvist till revisorsuppleant.
Vidare beslutades att Johan Swartz skall adjungeras till styrelsen.
Förslag till nya stadgar, p g a ändringar i bostadsrättslagen, antogs.
Årsredovisning och stadgar finns under
Föreningsinfo.
2006-03-31 Grovsophämtning 21-23 april
Under helgen 21-23 april kommer samfälligheten att ställa ut containers för grovsopor och elektronik.
Grovsopor: Järla Gårdsväg/Turbinvägen
Elektronik: Hebbes gränd/Gustaf de Lavals väg
2006-02-02 Bredband och telefoni för 165 kr/mån
Ta ställning till detta erbjudande från bredbandsbolaget inför föreningsstämman.
En förutsättning är att föreningen betalar avgiften för alla medlemmar.
Beslut på stämman krävs för att kunna genomföra detta.
2006-02-02 Underhållsansvar
Under Underhållsansvar har det förtydligats att föreningen ansvarar för justering och reparation av spolanordning för WC-stol.
2006-01-31 Föreningsstämma den 4 maj
Årets föreningsstämma äger rum den 4 maj kl. 19.00.
Motioner skall enligt stadgarna vara inlämnade senast 1 månad före stämman, dvs senast 3 april.
2006-01-31 Uppdaterade riktlinjer för andrahandsuthyrning
Uppdaterade riktlinjer för andrahandsuthyrning finns nu under Uthyrning.
2005-11-30 Ingen höjning av månadsavgiften för 2006
Styrelsen har beslutat att det inte blir någon förändring av månadsavgiften för 2006.
2005-11-29 Hjälp till att underlätta snöröjningen
Vintern är här. Nu är det extra viktigt att vi följer våra parkeringsregler för att underlätta snöröjningen och öka trafiksäkerheten och framkomligheten.
Parkera så långt till höger på gatan som möjligt.
Parkera inom markerade områden. Inte på gångbanor, trottoarer och gräsmattor.
Parkera så långt mot ena änden som möjligt på P-plater för flera bilar, så att flera får plats.
Trafikregler
2005-11-18 Enkät om kallt och varmt vatten
En enkät om vår uppfattning om vattentemperaturen har delats ut till lägenheterna 5-29. Enkäten skall utgöra underlag för ev. beständig bortkoppling av varmvattencirkulationen. Besvarad enkät lämnas till Sune Gustafsson, Järla Gårdsväg 39.
2005-10-17 Det varma kallvattnet
Varmvattencirkulationen kommer att stängas av igen den 16 november. Denna gång kommer den att vara avstängd under en månad. Blir det en acceptabel kallvattentemperatur kommer varmvattencirkulationen att förbli avstängd.
2005-10-10 Kodlås vid återvinningsstationen
Inom kort kommer det att bli kodlås på dörren till återvinningsstationen vid infarten till Järla Sjö. Läs mer under Sophantering.
2005-10-04 Inredning av vind
Krav vid inredning av vind har uppdaterats under Vindar. Sista stycket är nytt. Näst sista stycket är omskrivet.
2005-09-25 Autogiroblankett
Autogiroblankett finns nu under Autogiro. Skriv ut, fyll i, och skicka den till Riksbyggen, om du vill betala månadsavgiften via autogiro.
2005-09-23 Sopcontainer 7-9 oktober
Under helgen den 7-9 oktober kommer det att finnas en sopcontainer i området där man kan slänga grovsopor.
2005-09-15 Inredning av vind
Krav vid inredning av vind har uppdaterats under Vindar.
2005-09-14 Fullt i cykelförråden
Tyvärr har vi mycket begränsat utrymme i cykelförråden. För att så många som möjligt skall få plats med sina cyklar vore det bra om vi kunde göra oss av med eventuella cyklar som inte används.
2005-08-26 Gemensamt bostadsrättstillägg
Styrelsen har beslutat att teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter i vår förening från 2005-09-01 hos Trygg Hansa. Du som bostadsrättshavare kan därför ta bort ditt individuella bostadsrättstillägg och därigenom sänka din försäkringspremie. Observera att du fortfarande måste ha kvar din hemförsäkring. Läs mer under Försäkringar.
2005-05-28 Skadedjursförsäkring
Information om föreningens skadedjursförsäkring finns nu under Försäkringar.
2005-05-19 Föreningsstämma 2005
Föreningsstämma hölls tisdagen den 17 maj 2005.
Samtliga
styrelsemedlemmar och suppleanter som stod i tur att avgå omvaldes, liksom revisor och revisorsuppleant.
Förslag till nya stadgar, p g a ändringar i bostadsrättslagen, antogs.
Årsredovisning och stadgar finns under
Föreningsinfo.
2005-04-28 Ändring av underhållsansvar
Enligt styrelsebeslut är föreningen nu ansvarig för ompackning av blandare och kranar, samt justering av WC-spolanordning.
Läs mer under
Underhållsansvar.
2005-04-19 P-skiva återinförs den 15 maj
Samfälligheten har beslutat att återinföra P-skiva för parkering den första timmen. De nya reglerna gäller från den 15 maj.
2005-03-22 Ny information på hemsidan
Under Parkering finns nu parkeringsbestämmelser och parkeringskarta.
Föreningens stadgar finns under en ny rubrik
Stadgar.
2005-02-24 Karta över Järla Sjö
Denna sida har kompletterats med en länk till en karta över Järla Sjö. Motsvarande karta finns vid infarten till området.
Om Sturegården har kompletterats med en karta över Sturegården.
2005-02-21 Parkeringstillstånd för nyinflyttade
Medlem som flyttar från föreningen skall överlämna sitt parkeringstillstånd till den nya medlemmen. Om parkeringstillståndet inte har överlämnats, skall den nyinflyttade vända sig till Eva Nordström för att få ett nytt tillstånd.
2004-12-11 Tips om hantverkare
Menyn har kompletterats med Tips, som länkar till en sida där medlemmarna kan ge varandra tips om hantverkare som man har egna goda erfarenheter av.
Nya tips skickas till
webbredaktören.
Om du har frågor, kontakta respektive tipsare.
Styrelsen ansvarar inte för dessa rekommendationer
2004-12-08 Avgiftshöjning
Styrelsen har nu upprättat en budget för 2005 samt gjort en långtidsprognos för de närmaste 10 åren. Vår ekonomi ser mycket stabil ut. Under 2005 kommer månadsavgiften att höjas endast i enlighet med den ekonomiska planen, dvs 2%. Har du frågor gällande ekonomin, kontakta Jenny Lekander.
2004-11-24 Bredband
Menyn har utökats med en länk till en sida som informerar om bredband.
2004-11-23 E-mailadress till webbredaktören
Under menyn finns nu en länk med e-mailadress till webbredaktören.
Skicka gärna ett e-mail om du har synpunkter på hemsidan.
2004-11-22 Information om underhållsansvar har kompletterats
Följande kompletteringar har gjorts:
1. Frånluftfläktar på tak ansvarar föreningen för.
2. Alla installationer och tillbyggnader som bostadsrättshavare försett lägenheten med är bostadsrättshavarens ansvar. Detta gäller t.ex. VVS- och elinstallationer på tillbyggda vindar.
Underhållsansvar
2004-10-15 Välkommen till Sturegårdens hemsida
Följande information på hemsidan har tillkommit eller ändrats jämfört med senaste numret av Sturebladet:
Avsnitten om
Felanmälan och Markiser har kompletterats.
Bestämmelser och ritningar för
vindstillbyggnad har tillkommit.
Sturebladet nr 12
Sturebladet nr 11

Tillbaka