Försäkringar

 

  Bostadsrättstillägg

Styrelsen har tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter i brf Sturegården hos Länsförsäkringar. Detta innebär att vi alla har det nödvändiga bostadsrättstillägget, vilket minimerar problem vid försäkringsskador.

Du som bostadsrättshavare kan därför ta bort ditt individuella bostadsrättstillägg och därigenom sänka din försäkringspremie. Observera att du fortfarande måste ha kvar din hemförsäkring.

Försäkrade
Samtliga bostadsrättshavare i den bostadsrättsförening som tecknat försäkringen får ett försäkringsbevis samt att det finns i dropbox.

 
  Fastighetsförsäkring

Fastigheten Sturegården är också försäkrad via ett avtal, som Riksbyggen har ingått med Länsförsäkringar.