Tips om vaxning av entrédörrar

  Flera av radhusens entrédörrar har med åren blivit ganska matta.
Fabrikantens rekommendationer för underhåll är att tvätta dörren med vatten och ett milt diskmedel 1-2 gånger per år.

Vill man åtgärda den matta ytan kan dörren vaxas.

Några medlemmar har vaxat sina dörrar. Titta gärna på dessa om ni vill se hur resultatet blir.

Järla Gårdsväg 37 (bilpolish, nyligen)
Järla Gårdsväg 43 (möbelpolish för ett år sedan)
Järla Gårdsväg 55 (bilvax, nyligen)