Om Sturegården

Riksbyggens bostadsrättsförening Sturegården ligger i Järla Sjö-området i Nacka kommun.

Sturegården är belägen vid Järlasjöns strand, strax intill Järla herrgård. Namnet Sturegården har koppling till den ägarlängd som finns upprättad och som innehåller ägare av egendomen Järla gård sedan 1400-talet. Den förste ägaren som finns upptagen är riksföreståndaren Sten Sture den äldre (ca 1440-1503).

Föreningen stod klar för inflyttning i maj 2001.
Lägenheterna, som är på 2-6 rok, är fördelade på 15 st radhus, 2 st tvåvåningshus, 1 st fristående hus och 1 st hus med 9 lägenheter. De flesta av radhusen har inredningsbar vind.

Husen är grupperade kring två gårdar belägna mellan Järla Gårdsväg och Järla Sjöväg. Två-bostadshusen ligger i anslutning till herrgårdens flyglar i strandkanten av Järlasjön.