Sophantering

  Styrelsen vill påminna om vikten av att vi sorterar våra sopor rätt i soprummet. Detta för att hålla nere våra gemensamma kostnader.

Byggmaterial får inte kastas i kärlet för grovsopor. Dessa sopor måste transporteras bort av den boende själv till återvinningscentralen i Kovik.

På förekommen anledning vill vi även påminna om att:

  • Kläder, skor och liknande räknas som brännbara hushållssopor.
  • Kartonger viks ihop och lämnas i återvinningsstationen vid infarten till Järla Sjö.

Läs gärna anvisningarna i soprummet. Gå gärna också in på Nacka kommuns hemsida.

Det är kodlås på dörren till återvinningsstationen vid infarten till Järla Sjö.