Styrelse vald på föreningsstämman 2017
Ordförande :
Anders Lundin
Järla Gårdsväg 43076-309 26 03ordf@brf-sturegarden.se
Ledamot :
Liselotte Bergman
Järla Gårdsväg 37073-527 12 01
liselotte.bergman@gmail.com
Ledamot :
Ann-Louise Nilson
Herrgårdsparken 80708 274522annlo@energizer.nu
Ledamot :
Anders Eskilsson
Järla Gårdsväg 4108-653 05 88eskilsson-eriksdotter@bredband.net
Ledamot :
Ulrica Lindgren
Järla Gårdsväg 350739 832939ulrica.lindgren@hotmail.se
Ledamot :
Kenneth Sandberg
Järla Gårdsväg 350701 090212kenneth@villacomfort.se
Riksbyggens representanter:
Ledamot :
Ann-Christin Andersson
Ersättare :
David Isaksson