Tips

  Syftet med denna sida är att underlätta för medlemmarna att ge varandra tips om hantverkare som man har egna goda erfarenheter av.
Nya tips skickas till
webbredaktören.
Om du har frågor, kontakta respektive tipsare.
Styrelsen ansvarar inte för dessa rekommendationer.

Bengt Dahlgren AB
Tel: 08-588 88 100
Tips från Eva Nordström, Järla Sjöväg 24
Detta är en bra besiktningsfirma för brandbesiktning av inredda vindar. Kontakta Jan Gustafsson eller Maria Wallgren-Gyllentri som båda är utbildade brandingenjörer.