Underhållsansvar
Vem svarar för underhållet?

Rekommendation till Brf Sturegårdens medlemmar för att skydda av fasadputsen vid uppbyggnad av trätrall och altaner.

Hela fasadputsen behöver skyddas då denna puts inte är lika motståndskraftig för konstant liggande fukt (vatten, snö, is etc.) som en sockelputs. Om det finns fasadputs som ligger under trallgolvsnivån måste även den delen av fasadputsen täckas av sockelplåten.

Alt 1) Det bästa alternativet är att spåra in en sockelplåt som kan skydda fasadputsen. För att vara helt garderad ska sockelplåt monteras 30cm upp från trallgolvet. Ett alternativ är att göra den 20 cm hög för att den inte ska bli lika iögonfallande.
Alt 2) I andra hand är att förlägga trallgolvet en liten bit ut från fasaden.
Båda alternativen är bättre än att montera trallgolvet dikt emot fasadputsen.

Det skall finnas diskmaskinsunderlägg under diskmaskinen

För att bostadsrättsförsäkringen skall gälla fullt ut skall Brf Sturegårdens medlemmar ha ett diskmaskinsunderlägg under diskmaskinen